Sähkön siirtomaksut kuriin

Sähkön siirtomaksut kuriin

Sähkön siirtomaksut kuriin – Allekirjoita kansalaisaloite: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7383

Sähkön siirtomaksut ovat jopa kaksinkertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Hintojen nousu johtuu sähkömarkkinalain uudistuksesta vuonna 2013. Tuolloin jakeluverkkoyhtiöt velvoitettiin rakentamaan säävarmaa sähköverkkoa toimintavarmuuden parantamiseksi. Yhtiöille taattiin lainsäädännössä minimituotto, jonka ne saavat velottaa kansalaisilta investointien tekemisestä.

Jakeluverkkoyhtiöillä on kannuste investoida sähköverkkoihin kustannustehottomasti, koska lainsäädäntö antaa yhtiöiden veloittaa niistä jättimäisiä voittoja kansalaisilta. Sallitut tuotot ovat kohtuuttomia siihen nähden, että jakeluverkkoyhtiöt ovat monopoliasemassa ja sähkönsiirto on matalariskinen ala.

Yhtiöille sallittu tuotto lasketaan poikkeavalla tavalla
Sallitun tuoton määrittelyssä käytetään laskentamallia, jossa oletetaan, että yhtiöt käyttävät eniten omaa rahaansa investointeihin. Hyväksytty voitto on suurempi, jos investoinnit tehdään omalla rahalla. Yhtiöt rahoittavat investointinsa kuitenkin useimmiten lainalla, mutta käytetyssä laskentamallissa lainavetoisuutta ei huomioida.

Jakeluverkkoyhtiöt saivat vuonna 2018 sijoittamalleen omalle pääomalle yli 32 prosentin tuoton, mikä on kolme kertaa enemmän kuin mitä menestyvät pörssiyritykset yleensä tuottavat. Jakeluverkkoyhtiön omistaminen on Suomessa nykyään poikkeuksellisen kannattavaa ja miltei riskitöntä bisnestä. Voitot tulevat kansalaisilta, jotka eivät pysty vaihtamaan siirtoyhtiötään.

Tuottojen laskutapaa korjaamalla kansalaisille liki puoli miljardia euroa vuodessa
Käytetyn laskentamallin perusteella yhtiöt olivat oikeutettuja perimään pelkästään vuonna 2018 yhteensä 852 miljoonaa euroa tuottoa investoinneistaan. Jos laskentamenetelmä muutettaisiin vastaamaan vakiintunutta eurooppalaista mallia, tuotto olisi ollut 480 miljoonaa euroa pienempi. Yhtiöt olisivat saaneet voittoa 372 miljoonaa, ja suomalaisille olisi jäänyt puoli miljardia enemmän.

Sähkönsiirto on valtion sääntelemä monopoliala. Sähkönsiirrolla jättimäisten voittojen kerääminen kansalaisilta on täysin kestämätöntä. Me vaadimme siihen muutoksen.

Omakotiliiton kansalaisaloitteella on kaksi tavoitetta:
1. Alentaa sähköverkkoyhtiöiden investointikustannuksia velvoittamalla yhtiöt kustannustehokkuuteen verkkoja parantaessaan.
2. Kohtuullistaa yhtiöiden tuottoja paremmin vastaamaan luonnollisen monopolin hintoja.

Lähde: Suomen Omakotiliitto https://www.omakotiliitto.fi/

Copyright Paattisten Omakotiyhdistys - edit K.Lähde